HOME , Munten en biljetten , Wereldwijde munten , [#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Super voordelig, nieuw ,

[#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Super voordelig, nieuw

[#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Super voordelig, nieuw

spatialpromotion.com oeg5abdea 99€ ANKcc2994 [#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Super voordelig, nieuw [#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Super voordelig, nieuw 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent [#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Antilles, Netherlands Monnaie, [#877618] Wereldwijde munten Munten en biljetten spatialpromotion.com oeg5abdea 99€ ANKcc2994 [#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Super voordelig, nieuw [#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Super voordelig, nieuw 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent [#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Antilles, Netherlands Monnaie, [#877618] Wereldwijde munten Munten en biljetten spatialpromotion.com oeg5abdea 99€ ANKcc2994

Specificaties

Année de frappe: 1794 Métal: Argent
Pays: Netherlands Antilles


[#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Super voordelig, nieuw
[#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Super voordelig, nieuw
[#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Super voordelig, nieuw
[#877618] Monnaie, Netherlands Antilles, 1/4 Gulden, 1794, Utrecht, SUP, Argent Super voordelig, nieuw